Privacy policy

Sales Values verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Sales Values persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze website en social media kanalen, van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Sales Values is verantwoordelijk.

Welke gegevens worden verwerkt voor de dienst ‘Slim Offreren’?

Voor Slim Offreren verwerken wij geen gegevens. Er wordt dus niets opgeslagen over jouw eindklanten of financiën. Wij dienen enkel inzage te hebben in het account(s) dat gebruikt wordt door onze klanten om een goede dienstverlening te waarborgen. Daarbij hoort toegang tot log-in gegevens indien de situatie dat van ons eist.

Waarvoor verwerkt Sales Values persoonsgegevens?

Als iemand klant wil worden, als mensen via website of email met ons communiceren of een andere relatie met ons aan willen gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.

Als je eenmaal klant of relatie van Sales Values bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, emailadres, IP-gegevens en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te leggen, te onderhouden en je te informeren over verschillende aspecten van onze dienstverlening.

Wij gebruiken je gegevens mogelijk ook voor commerciële, promotionele- of marketingdoeleinden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen (bijv. facturatie, uitnodigingen voor events) en het versturen van mail en nieuwsbrieven.

Verwerkt Sales Values ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, geslacht, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Sales Values verwerkt buiten geslacht geen bijzondere persoonsgegevens. Wij registreren geslacht zodat wij je dan met meneer of mevrouw kunnen aanspreken.

Hoe gaat Sales Values met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De eigenaars van Sales Values en eventuele gedelegeerden hebben inzicht in je gegevens. Inzicht is enkel van toepassing wanneer dit vanuit een specifieke functie of doel nodig is. Sales Values heeft geen specifieke Functionaris Gegevensbescherming.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij committeren ons aan de wettelijke voorschriften voor het bewaren van persoonsgegevens.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Sales Values gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sales Values kun je altijd contact opnemen met ons opnemen. Per telefoon, mail of bericht via de website. Je kunt klachten ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacybeleid

Sales Values behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.